Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Contract de VANZARE-CUMPARARE

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 
CERERE PENTRU AUTENTIFICAREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE

 

Domnule Notar,

 

Subsemnatul ......................., domiciliat în ................  judetul ................, str. ................, nr. ........, etajul ........, apart. ........, în calitate de vânzãtor, si ................, domiciliat în ................, judetul ..................... str. ........, nr. ........, etajul ........, apart. ........, în calitate de cumpãrãtor, vã rugãm sã redactati si sã autentificati alãturatul contract de vânzare-cumpãrare, intervenit între noi cu privire la  ................................................

 

Vânzãtor

........................................
    

Cumpãrãtor

........................................

 

 

Domnului Notar al Biroului de notariat ........................................

                                       

Actele depuse de noi sunt :

Chitanta de platã nr. ........ din ........................ eliberatã de ........................ pentru plata taxei de redactare si autentificare lei, în suma de lei ........................................

 

 

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE

 

 

Între subsemnatii ........................................, domiciliat în ........................................, judetul ........................................, str. ................, nr. ........, etajul ........ apart. ........ ca vânzãtor pe de o parte, si ........................................, domiciliat în ........................................, judetul ........................................, str. ........, nr. ........, etajul ........, apart. ........, nr. ........ , in calitate de cumpãrãtor, pe de altã parte, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpãrare în urmãtoarele conditii:

1. Eu ........................................................, declar cã i-am vândut lui ........................................ imobilul, proprietatea mea situat în ........................................ , judetul ........................................, str. ........................................ , nr. ........ , si compus din teren în suprafatã de mp si constructie, cu urmãtoarele vecinãtãti................................................................................

Imobilul este proprietatea mea, a vânzãtorului, în temeiul ........................................................

Eu vânzãtorul declar cã la data cumpãrãrii acestui imobil eram necãsãtorit, iar eu cumpãrãtorul declar cã cunosc aceastã situatie.

2. Pretul vânzãrii este de ........................................ lei, pe care eu vânzãtorul declar cã i-am primit în întregime de la ........................................, astãzi, data autentificãrii prezentului contract.

3. Imobilul se vinde liber de orice sarcini , iar eu vânzãtorul garantez pe cumpãrãtor împotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale.

4. Cumpãrãtorul intrã în drept si de fapt în stãpânirea imobilului vândut de la data autentificãrii prezentului contract.

5. Impozitele cãtre stat, precum si taxele de orice naturã datorate pânã la data autentificãrii prezentului contract privesc pe vânzãtor.

6. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad în sarcina curnpãratorului.

7. Eu ........................................ declar cã am cumpãrat de la ........................................  imobilul sus-mentionat cu pretul de ........................................ lei pe care l-am plãtit integral vânzãtorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.

Fãcut în ........................................, în ........ exemplare, astãzi ........................................

 
Vânzãtor

 ........................................
    

Cumpãrãtor

 ........................................

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising