Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Procura generala de ADMINISTRARE

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 
PROCURA GENERALA

DE ADMINISTRARE

 

       

          Subsemnatul ……………………………………….….. cetătean …………………………………… născut la data de …………………., în localitatea …………………………………, de sex ………... căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….. str. …………………………… nr. ……, bloc ………, scara …….., etaj …….., apart. ………., sector/judet ……………………….. posesor al …………………….., seria …………………. nr. ………… eliberat de ………………… la data de …………………………, cod numeric personal …………………………………….. cetătean ……………………………………. născut la data de …………………., în localitatea …………………………………, de sex ……….. căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….. str. ………………… nr. ……, bloc ………, scara …….., etaj …….., apart. ………., sector/judet ……………………….. posesor al …………………….., seria …………………. nr. ………… eliberat de ………………… la data de …………………………, cod numeric personal …………………….. ca în numele meu si pentru mine să administreze ………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

          Mandatarul meu va putea negocia si încheia orice contract de închiriere cu oricine, fixând termenul si pretul, in conditiile ce le va crede de cuviintă, dar în conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plăti impozitele si taxele de orice natură, va putea face reparatii, va putea actiona în judecată pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o bună administrare.

 

          Mandatarul meu ma va putea reprezenta si îmi va putea sustine interesele fată de organele administratiei publice, de instantele judecătoresti si de orice alte persoane fizice sau juridice, semnând pentru mine si în numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnătura lui fiindu-mi pe deplin opozabilă.

 

          Redactată si editată/dactilografiată în ……. exemplare la ……………., astăzi, data autentifcării.

 

          S-au eliberat părtilor …………. exemplare.

 

 
MANDANT

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising