Onorariul de succes

Friday, 15 February 2008 15:15
Print
In cazuri de exceptie, biroul nostru poate percepe un onorariu compus din una din variantele de mai sus, stabilit in cota minima, la care se adauga o suma stabilita de comun acord care urmeaza sa fie achitata de client in cazul in care proiectul se finalizeaza cu succes.
Acest onorariu de succes va fi stabilit ca o suma fixa iar achitarea se va putea face si pe un interval de timp negociat.