Birou Avocatura - Moniana Iordachescu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

Au intrat in vigoare modificari importante la aplicarea Codului Fiscal. Iata care sunt

E-mail Print

Foto: Arhiva Ziare.comGuvernul a publicat in Monitorul Oficial o hotarare care aduce ample modificari la normele de aplicare a Codului Fiscal.

In acest an, Codul Fiscal a fost modificat de nu mai putin de 7 ori, prin 3 ordonante de urgenta, 3 legi si o ordonanta de guvern. Toate aceste modificari normative genereaza legislatie secundara si s-a impus aparitia acestor norme de aplicare.

In analiza de astazi vom aminti succint prevederile din Codul Fiscal si in paralel modul in care normele de aplicare transpun aceste prevederi.

1) Potrivit art. 25 alin. (3) lit. n) din Codul fiscal, cheltuielile reprezentand valoarea creantelor instrainate au fost deductibile in limita unui plafon de 30% din valoarea creantelor instrainate. Aceasta prevedere a fost valabila in perioada 01 ianuarie 2018 - 25 martie 2018 (fiind abrogata de Legea nr. 72/2018).

Ulterior, incepand cu 26 martie 2018, se introduce in legislatie art. 25 alin. (10) din Codul fiscal, ce stabileste faptul ca reprezinta cheltuiala deductibila procentul de 30% din diferenta intre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate.

Astfel, in primele luni ale anului, procentul deductibil de 30% a fost aplicabil la intreaga cheltuiala cu creanta, iar incepand cu 26 martie 2018, procentul se aplica doar la pierderea neta din creante (venituri - cheltuieli).

- Normele de aplicare nuanteaza si expliciteaza faptul ca, in perioada de aplicare a prevederilor de la art. 25 alin. (3) lit. n) din Codul fiscal, procentul de 30% se aplica si in cazul in care scaderea din evidenta a creantei nu se face pe seama cheltuielilor, fiind incidente alte reglementari contabile. Ar fi cazul cand radierea unei creante s-ar putea inregistra prin articolul contabil: 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" = 4118 "Clienti incerti".

2) Transpunerea Directivei pentru impozitarea profiturilor in tara in care se realizeaza.

- In cadrul imprumuturilor purtatoare de dobanzi intre entitati asociate, pot fi deduse cheltuieli cu costul excedentar al indatorarii in suma de 200.000 euro. Norma de aplicare detaliaza ca, pentru platitorii de impozit pe profit trimestrial, cursul de schimb pentru conversia in lei a acestui plafon este cursul comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecarui trimestru si pentru ultima zi a anului fiscal.

- Suplimentar, daca contribuabilul inregistreaza cheltuieli cu costul excedentar al indatorarii peste acest plafon, se permite deducerea unui procent de 10% din diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, in perioada fiscala de referinta, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii, precum si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala.

- Norma de aplicare prezinta un exemplu de calcul in sensul ca din costul excedentar in indatorarii se elimina cei 200.000 euro, iar la diferenta se aplica procentul de 10%.

3) Societatile care plateau impozit specific conform Legii nr. 170/2016 si realizeaza venituri pana in plafonul de 1.000.000 euro (ca urmare a cresterii plafonului la microintreprinderi de la 500.000 euro la 1.000.000 euro) nu mai achita acest impozit specific si platesc impozit pe venitul microintreprinderii.

- Microintreprinderile ce inregistreaza un numar de minim 2 contracte de munca (conventii individuale de munca conform legi speciale), cu norma intreaga, si inregistreaza capitalul social mai mare de 45.000 lei, pot opta incepand cu 1 aprilie 2018, o singura data, sa fie platitori de impozit pe profit, optiune definitiva atat timp cat se respecta conditiile amintite.

- Norma metodologica de aplicare specifica faptul ca la calculul impozitului pe profit se au in vedere veniturile si cheltuielile incepand cu trimestrul in care sunt indeplinite conditiile.

4) Microintreprinderile cu unul sau mai multi salariati achita un impozit pe venitul microintreprinderii in procent de 1%, iar daca nu inregistreaza salariati, procentul de impozit este de 3%. Prin salariat intelegem un contract de munca cu norma intreaga sau mai multe contracte de munca cu timp partial care prin cumulare ating o norma intreaga.

- Prin normele adoptate, se specifica faptul ca se iau in calcul si contractele de munca suspendate conform legii.

5) Potrivit art. 60 din Codul fiscal, beneficiaza de scutire la impozitul pe venitul din salarii, urmatoarele categorii de salariati:
•Persoana cu handicap grav sau accentuat;
•Persoanele ce desfasoara activitate de creare de programe pentru calculator;
•Persoanele ce efectueaza activitati de cercetare-dezvoltare si inovare;
•Persoanele ce isi desfasoara activitatea la angajatori ce au activitate sezoniera.

- Norma de aplicare vine si enumera punctual procedurile de acordare a acestor scutiri. Nu sunt elemente noi, fiind similare cu cele existente.

6) In cadrul impozitului pe venit, se dezvolta procedurile pe care le vor urma persoanele fizice ce realizeaza venituri din activitati sportive, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de autor.

7) La contributia asiguratorie pentru munca datorata de persoanele ce au calitatea de angajatori, se specifica prin normele adoptate faptul ca baza de calcul a contributiei include si indemnizatiile persoanelor din consiliul de administratie, comitetul director, consiliul superior, comitetul executiv, comisia de disciplina si altele asemenea.

- Aceasta contributie asiguratorie pentru munca este in procent de 2,25% aplicata la suma castigurilor lunare brute din salarii si asimilate.

8) In cadrul persoanelor fizice ce realizeaza venituri din strainatate pentru care este obligatorie plata impozitului in Romania, normele de aplicare prezinta mai multe exemple de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri si de realizare a creditului fiscal.

- Norma mentioneaza in mod expres ca fiecare credit fiscal extern se calculeaza de contribuabil pe fiecare sursa de venit, iar persoana fizica are obligatia sa isi pastreze documentatia pentru aplicarea creditului fiscal.

9) Din punctul de vedere al TVA, recent a fost reglementat faptul ca activitatile de cercetare/dezvoltare nu sunt supuse TVA daca rezultatele proiectului nu sunt cedate catre un tert. Se permite deducerea TVA de la achizitiile efectuate in cadrul acestor activitati cu respectarea conditiilor generale de deducere.

- Norma de aplicare reitereaza aceasta prevedere si detaliaza faptul ca daca rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare sau inovare sunt cesionate catre un tert aceasta activitate intra in sfera TVA, in conditiile in care se realizeaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii in sfera TVA (se impune indeplinirea celor 4 conditii enumerate de art. 268 alin. (1) din Codul fiscal).

10) Pentru accize avem modificari substantiale la conditiile de autorizare. Observam ca operatorii economici de buna credinta beneficiaza de reduceri de garantii daca nu au datorii la bugetul de stat. In acest sens un antrepozit fiscal, un destinatar inregistrat sau un expeditor inregistrat beneficiaza de reducerea garantiei cu 50% daca in ultimii doi ani consecutivi nu au avut obligatii restante la buget si de reducerea cu 75% a garantiei daca in ultimii 3 ani consecutivi nu au avut datorii restante la bugetul de stat.

- Un mic producator de vinuri ce produce o cantitate de pana la 1000 hl intr-un an este scutit de la obtinerea autorizatiei de antrepozit. Norma metodologica stabileste ca, in momentul in care s-a depasit aceasta cantitate iar micul producator doreste sa continue activitatea, acesta are obligatia sa se inregistreze ca antrepozit fiscal.

- In perioada de la depunerea documentatiei si pana la obtinerea autorizatiei, micul producator are voie doar sa realizeze productie si nu are voie sa o comercializeze. Dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit, micul producator are statut de antrepozit fiscal chiar daca ulterior obtine o productie de vinuri linistite mai mica de 1000 hl anual.

Consultant Fiscal,
Auditor Financiar,
Adrian Benta


sursa: www.ziare.com


Birou Avocatura - Avocat Moniana Iordachescu

 

Chestionar

Cum ati ajuns pe acest site?
 

Advertising